Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΞΗ Α΄ 2017-2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----------------------------------------------------------
ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1Ο    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη πραγματοποιούνται από 2 μέχρι 19  Μαΐου  2017. Φέτος θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2011  έως 31-12-2011
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998Α΄), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/ 2014 τ.Α) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 /2014 τ.Α ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς ( αναζητείτε από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος My school του ΥΠΠΕΘ) 

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τη αρ. πρωτ. Φ. 6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

  Πληροφορίες στη Δ/νση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου,  
τηλ.: 2684 0 22286

  Καναλλάκι , 28 Απριλίου  2017

 Ο  Δ/ντής του Σχολείου.

 
                     Δημήτριος  Ι . Κασκάνης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου