Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ Σχολ. έτος 2020-2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--------
ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1Ο   7/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη πραγματοποιούνται από Παρασκευή  15  μέχρι και Παρασκευή  29 Μαΐου 2020. Φέτος θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2014  έως 31-12-2014
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς ( αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος My school του ΥΠΠΕΘ) 
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π) , ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται  ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τη αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠAIΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση φοίτησης και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου  .

Ώρες υποβολής αιτήσεων εγγραφών: 10:00 - 12:00 π.μ (Εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για το κορωνoϊό CIVID-19)

Πληροφορίες στη Δ/νση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου,
τηλ.: 2684 0 22286  Καναλλάκι , 15  Μαΐου   2020


                                                                        Ο  Δ/ντής του Σχολείου 

                                                                       Δημήτριος  Ι . Κασκάνης 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου