Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΞΗ Α΄ 2017-2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----------------------------------------------------------
ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1Ο    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη πραγματοποιούνται από 2 μέχρι 19  Μαΐου  2017. Φέτος θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2011  έως 31-12-2011
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998Α΄), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/ 2014 τ.Α) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 /2014 τ.Α ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς ( αναζητείτε από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος My school του ΥΠΠΕΘ) 

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τη αρ. πρωτ. Φ. 6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

  Πληροφορίες στη Δ/νση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου,  
τηλ.: 2684 0 22286

  Καναλλάκι , 28 Απριλίου  2017

 Ο  Δ/ντής του Σχολείου.

 
                     Δημήτριος  Ι . Κασκάνης  

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καναλλάκι
  24/04/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :
  91
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
1ο 7/θ. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
Nίκης 1     


ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
48062


ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
2684 0 22286

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
FAX  :
2684 0 29286

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΛΗΡΟΦ. :
Ε-Μail  :Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  διδακτική επίσκεψη  του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων  του συλλόγου διδασκόντων.
ΣΧΕΤ:Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011, Απόφαση πράξεων  Εκπ/κών 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου

  1. Α.Π.33 /20-04-2017              2.  Α.Π.34 /20-04-2017               3.  Α.Π.35 /20-04-2017   

H Διεύθυνση του 7/Θ 1ου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση των παρακάτω εκπαιδευτικών  εκδρομών  , σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του συλλόγου διδασκόντων.
Συγκεκριμένα:


Ημερομηνία

επίσκεψης

Προορισμός

Διάρκεια επίσκεψης
Τάξη/

τάξεις
Αριθμός μαθητών και συνοδών *
05-05-2017
Εργοστάσιο ανακύκλωσης Μύτικα Πρέβεζας - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νεοχώρι Πρέβεζας

08:15 – 13:15
Α΄&Β΄
30
26-05-2017
Κέρκυρα
Ημερήσια
Ε΄& ΣΤ΄
42
02-06-2017
Νεκρομαντείο – Πηγές Αχέροντα
08:15 – 13:15
Όλες οι τάξεις
119* Υπολογίζεται - κατά προσέγγιση - ότι θα συμμετέχουν τα ¾ των παιδιών ανά τάξη

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
·            Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία  με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές να πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
·            Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·            Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες  κ.λ.π.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·            Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις  παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

·            Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με mail ή Φάξ  μέχρι και την Πέμπτη 27-04-2017 και ώρα 13:15 στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 7/Θ Δ.Σ. Καναλλακίου.

                                                                       
                                                                                                                                                                             
                                                                                   
                                                                            Ο Διευθυντής  του Σχολείου
                                                                                  Δημήτριος  Ι .Κασκάνης

 

 

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Δράσεις στα πλαίσια της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s do it Greece

   Στα πλαίσια της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s do it Greece, 27 Μαρτίου 2017 έως 2 Απριλίου 2017,το σχολείο μας σε συνεργασία με τον Δήμο Πάργας  πραγματοποίησε την Πέμπτη 30 Μαρτίου καθαρισμό τον Παραλιών Λούτσας και Αμμουδιάς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντας, γιατί τα πάντα ξεκινούν από την Παιδεία.
    Στον καθαρισμό εκπροσώπησε το Δήμο Πάργας, ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος περιβάλλοντος  Ευθυμίου Σωτήριος ο οποίος μίλησε στους μαθητές ότι οι