Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καναλλάκι
 20/03/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :
79
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΠΡΟΣ:
Γραφεία Γενικού Τουρισμού
1ο 7/θ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
Νίκης 1     


ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
48062


ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
2684 0 22286


FAX  :
2684 0 29286


ΠΛΗΡΟΦ. :
               Ε-Μail  :       Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς των διδακτικών επισκέψεων του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων  του συλλόγου διδασκόντων».
Σχετ: Υ.Α. 12987/Γ2/10-11-2011 , Απόφαση Συλλόγου Εκπ/πων Αρ.: 38/12-03 2019


Ο  Διευθυντής  του 7/Θ 1ου  Δημ.Σχολ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση των διδακτικών επισκέψεων του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του Γ΄ τριμήνου του συλλόγου διδασκόντων.