Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτικές επισκέψεις
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καναλλάκι
  10/05/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :
137
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
1ο 7/θ. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
Nίκης 1     


ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
48062


ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
2684 0 22286

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
FAX  :
2684 0 29286

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΛΗΡΟΦ. :
Ε-Μail  :

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διδακτικές επισκέψεις του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων  του συλλόγου διδασκόντων.
ΣΧΕΤ:Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011, Απόφαση πράξης Εκπ/κών 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου 40η  / 22-04-2016Ο  Διευθυντής  του 7/Θ 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση των διδακτικών επισκέψεων του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του Γ΄ τριμήνου του συλλόγου διδασκόντων.
Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία

επίσκεψης

Προορισμός

Διάρκεια επίσκεψης
Τάξη/

τάξεις
Αριθμός μαθητών και συνοδών *
18-05-2016
Μουσείο Ελιάς Πάργα

Από 8.15π.μ.έως12:25μ.μ.

Α΄ &  Β΄

41
27-05-2016
Νεκρομαντείο- Μεσοπόταμος

Από 8.15π.μ.έως11:00π.μ.
Γ΄& Δ΄

40
10-06-2016
Σούλι– Πηγές Αχέροντα Γλυκή
Από
8:15 π.μ. έως 13:15μ.μ.
Ε΄& ΣΤ΄
46
10-06-2106
Παραλία Λούτσας – Πηγές Αχέροντα Γλυκή
Από
8:15 π.μ. έως 13:15μ.μ.
Α΄ , Β΄ ,  Γ΄& Δ΄
85


* Υπολογίζεται - κατά προσέγγιση - ότι θα συμμετέχουν τα ¾ των παιδιών ανά τάξη


Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
·            Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία  με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές να πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
·            Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·            Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες  κ.λπ.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·            Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις  παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

·            Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με mail ή Φάξ  μέχρι και την Παρασκευή  13/05/2016 και ώρα 13.00 στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 7/Θ Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου.                                                                      
                                                                                                                                                                             
                                                                                   
                                                                                Ο Διευθυντής  του Σχολείου
                                                                                      Δημήτριος  Ι .Κασκάνης


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου