Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καναλλάκι
  24/04/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :
  91
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
1ο 7/θ. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:
Nίκης 1     


ΤΑΧ. ΚΩΔ.:
48062


ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
2684 0 22286

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
FAX  :
2684 0 29286

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΛΗΡΟΦ. :
Ε-Μail  :Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  διδακτική επίσκεψη  του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων  του συλλόγου διδασκόντων.
ΣΧΕΤ:Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011, Απόφαση πράξεων  Εκπ/κών 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου

  1. Α.Π.33 /20-04-2017              2.  Α.Π.34 /20-04-2017               3.  Α.Π.35 /20-04-2017   

H Διεύθυνση του 7/Θ 1ου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση των παρακάτω εκπαιδευτικών  εκδρομών  , σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του συλλόγου διδασκόντων.
Συγκεκριμένα:


Ημερομηνία

επίσκεψης

Προορισμός

Διάρκεια επίσκεψης
Τάξη/

τάξεις
Αριθμός μαθητών και συνοδών *
05-05-2017
Εργοστάσιο ανακύκλωσης Μύτικα Πρέβεζας - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νεοχώρι Πρέβεζας

08:15 – 13:15
Α΄&Β΄
30
26-05-2017
Κέρκυρα
Ημερήσια
Ε΄& ΣΤ΄
42
02-06-2017
Νεκρομαντείο – Πηγές Αχέροντα
08:15 – 13:15
Όλες οι τάξεις
119* Υπολογίζεται - κατά προσέγγιση - ότι θα συμμετέχουν τα ¾ των παιδιών ανά τάξη

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
·            Διασφάλιση ότι τα λεωφορεία  με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές να πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
·            Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
·            Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθούν οι εκδρομές στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες  κ.λ.π.), δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·            Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις  παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

·            Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ.  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με mail ή Φάξ  μέχρι και την Πέμπτη 27-04-2017 και ώρα 13:15 στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 7/Θ Δ.Σ. Καναλλακίου.

                                                                       
                                                                                                                                                                             
                                                                                   
                                                                            Ο Διευθυντής  του Σχολείου
                                                                                  Δημήτριος  Ι .Κασκάνης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου