Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ


Σχολική χρονιά 2017 -2018

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές/τριες ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής. Η ζωή στο σχολείο ρυθμίζεται από όρους και κανόνες που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.
 ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
•    Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 08:00 ως 8.15  από την είσοδο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών   Δωρητών και Νίκης

•    Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, ο μαθητής μόνος (εάν έρχεται ασυνόδευτος) ή με το συνοδό του, προσέρχεται για ενημέρωση και άδεια εισόδου στο γραφείο του διευθυντή.
•    Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
•    Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
•    Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (πχ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος/α της τάξης και η διεύθυνση.
•    Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
•    Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
•    Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται από την έξοδο της αυλής στη συμβολή των οδών Δωρητών και Νίκης.
•    Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν  για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 15 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.
•    Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
•    Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Οι αίθουσες κλειδώνουν και στις μεγάλες τάξεις ορίζεται υπεύθυνος μαθητής/τρια γι αυτό. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
•    Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο και στο διάδρομο του ισογείου.
•    Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να τσακώνονται συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης τους  . Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους και έχουν τακτοποιήσει τις σωματικές ανάγκες τους.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΓΙΟΡΤΕΣ
•    Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων οπότε θα υπάρχει ενημέρωση), ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).
ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
•    Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.
•    Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και είναι αναρτημένες και στο
blog του σχολείου).
•    Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στο
blog του σχολείου) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
•    Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
•    Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο/α της τάξης ή την διεύθυνση οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
•    Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς.
•    Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια, ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Για την απουσία του μαθητή/τριας  απαιτείται  σχετική βεβαίωση δικαιολόγησης του/της  Το τηλέφωνο του σχολείου (2684 0  22286) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν όλα τα τηλέφωνά σας.
ΓΕΝΙΚΑ
•    Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
•    Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
•    Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Κάθε ζημιά που προκαλείτε με υπαιτιότητα μαθητή/τριας  βαρύνει τον/την ίδιο/ια και πρέπει να αποκαθιστάτε η ζημία.
•    Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή/τριας  που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια (αν δεν επιλυθεί) με την Διεύθυνση .
•    Κανένα όχημα δεν κλείνει την κυρία είσοδο του σχολείου.

        Η  ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ                 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 08:15 και η λήξη τις 13:15 για όλες  τις τάξεις. Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:
ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
07:00 – 07:15
15΄
Υποδοχή μαθητών πρωινής ζώνης
07:15 – 08:00
45΄
Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00 – 08.15
15΄
Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40
85΄
1η διδακτική περίοδος (1 διδακτική ώρα 45 ΄,
 2η διδακτική ώρα 40΄)
09:40 – 10:00
20΄
διάλειμμα
10:00 – 11:30
90΄
2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45
15΄
διάλειμμα
11:45 – 12:25
40΄
5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35
10΄
διάλειμμα
12.35– 13:15
40΄
6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15– 13:20
Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 – 14:00
40΄
1η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση - Χαλάρωση
14:00 – 14:15
15΄
διάλειμμα
14:15 – 15:00
45΄
2η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη - Προετοιμασία
15:00 – 15:15
15΄
Διάλειμμα
15:15 – 16:00
45΄
3η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Επιλογή Διδακτικού Αντικειμένου (Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων, Αθλητισμός , Εικαστικά , Τ.Π.Ε)
Λήξη ολοήμερου προγράμματος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου